Możesz się odwołać aby nie żałować
O budownictwie

Możesz się odwołać aby nie żałować

Nie zawsze to, że na interesującym cię terenie jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania, to lepsze rozwiązanie. Z nim się nie dyskutuje, nie ma też od niego odstępstw.

Możesz się odwołać aby nie żałować 2

Może być je­dynie uchylony, a procedura jest długa i nie zawsze skuteczna. Natomiast z decyzją o warunkach zabudowy można dyskutować. Możesz się od niej odwołać, kiedy zapisy są dla ciebie niekorzyst­ne. Często dobrze uzasadnione odwołania są skuteczne. Możesz więc mieć wpływ na to, co wydarzy się na twojej działce.

Możesz się odwołać aby nie żałować 1

Zdarza się, choć bardzo rzadko, że decyzja może mieć określony czas ważności. Jeśli sprzedający działkę jest w posiadaniu takiego do­kumentu, sprawdź jego ważność. Wydanie pozwolenia na budo­wę powoduje, że decyzja traci ważność.

Unfinished house of brick, still under construction
Unfinished house of brick, still under construction

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *