Wykonywanie tynków
O budownictwie

Wykonywanie tynków

Tynki mogą być wykonywane tradycyjnie ręcznie lub z wykorzystaniem maszyn i sprzętu. Maszyny zastępują robotnika w narzucaniu zaprawy na ścianę, a następnie przy zacieraniu tynku. Będzie o tym mowa dalej. Każdy rodzaj tynku wykonuje się w nieco inny sposób:

• Tynki surowe
Są to tynki jednowarstwowe, wykonywane przez równomierne narzucenie warstwy zaprawy na powierzchnię podłoża. Taki jednowarstwowy narzut może być pozostawiony z widocznymi nierównościami w postaci poszczególnych rzutów zaprawy (tynk rapowany) lub wyrównany kielnią. Może też być z grubsza wyrównany przez ściągnięcie pacą tynkarską.

• Tynki pospolite
Mogą być dwuwarstwowe lub trój warstwowe. Tynk dwuwarstwowy składa się z obrzut- ki i narzutu, który może być wyrównany łatą, jeżeli ma stanowić podkład pod gładź lub inne wykończenie albo zatarty na ostro – wtedy ma II kategorię. Obrzutkę wykonuje się z bardzo rzadkiej zaprawy cementowej o grubości 3-4 mm na ścianie i ok. 4 mm na suficie. Narzut należy wykonać po lekkim stwardnieniu obrzutki. Wykonuje się go z zaprawy cementowo-wapiennej. Jego grubość powinna wynosić 8-15 mm.

wykonywaniw tynków

Przed wykonaniem narzutu wyznacza się powierzchnię tynku. Do tego celu używa się aluminiowej poziomnicy o długości 2 m oraz specjalnych gwoździ. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza równo z główką gwoździa. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga równo z powierzchnią placków (i wbitych gwoździ). Pasy spełniają potem rolę prowadnic, po których ściąga się nadmiar narzuconej zaprawy. Bardziej nowoczesnym rozwiązaniem wyznaczenia powierzchni i ułatwieniem pracy jest zastosowanie listew stalowych lub drewnianych. Na ścianach mocuje się pionowe listwy o odpowiedniej grubości, po których ściąga się łatą nadmiar narzuconej zaprawy. Po przeschnięciu listwy są usuwane, a powstałe bruzdy wypełniane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *